CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CK GROUP, Park 7 - 44 - 12A, Số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phồ Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028.22.61.88.77

HỆ GIÁ TRỊ

HỆ GIÁ TRỊ 

Sáng tạo       : Để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.
Cam kết        : Để giữ lời hứa với khách hàng, nhân viên và cộng đồng.
Cầu tiến        : Để phát triển
Trung thực    : Để bền vững.
Tôn trọng      : Để lắng nghe và chia sẻ.

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CK GROUP
HOTLINE: 028.22.61.88.77
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/congtyckgroup